Jaa |

Vapaa-ajan asunnot

Vapaa-ajan asunnolle on mahdollista ottaa käyttöön RTVO:n perusliittymä, joka sisältää samat palvelut kuin kotitalouksille 

Mökkiliittymä

Mökkiliittymä on kuukausimaksullinen internetyhteyspalvelu, joka on suunniteltu vapaa-ajanasunnoille osa-aikaiseen käyttöön.

Mökkiliittymä on asiakkaan oman tarpeensa mukaan käyttöönsä aktivoima yhteystyyppi, joka on käytettävissä sata vuorokautta kalenterivuoden aikana. Liittymän ollessa aktiivinen, ovat kaikki internet-palvelut ja iptv-palvelut käytettävissä normaalisti. Liittymään voidaan myös tilata lisäpalveluita esim. maksutv-kanavapaketteja. Liittymän nimellisnopeus on 100/100Mbit/s.

Passiivisessa tilassa ollessaan liittymässä toimivat esimerkiksi kiinteistöautomaation, kameravalvonnan ym. palveluiden tarvitsemat tietoliikenneportit (TCP8080-8090 ja 25). Lisäksi liittymästä voidaan liikennöidä seuraaviin http-palveluihin: mokki.kaisanet.fi. ja isovelikm.kpo.fi. Muu internet- ja IPTV-liikenne on estetty.

Aktiivinen tila valitaan hallintasivulla (https://mokki.kaisanet.fi) asiakkaan omasta toimesta haluamalleen ajanjaksolle. Portaalissa on kalenterinäkymä, johon halutut käyttöpäivät merkitään. Valitut käyt-töpäivät vähentävät kokonaissaldoa. Jäljellä olevien käyttöpäivien määrä näkyy hallintasivulla. Liittymän aktivointi voidaan tehdä joko etukäteen tai myös käyttöpaikassa hallintasivun kautta.

IPTV-palveluun saadut tunnukset toimivat Mökkiliittymän tilasta riippumatta. Palvelujen käyttö on tun-nusten avulla mahdollista esim. vakituisessa asunnossa, mikäli siellä on toimiva nettiyhteys (max. 5:llä eri laitteella).

Mökkiliittymähakemus